info_b

Kapcsolat

GRAWE Életbiztosító Zrt.
1124 Budapest
Jagelló út 20/A.

+36 1 202 1211 +36 1 355 5530 E-mail: info@grawe.hu
Inhalt:

Adatvédelmi nyilatkozat

 
 

A GRAWE Életbiztosító Zrt. (Biztosító) honlapja (www.grawe.hu) tájékoztatást nyújt a Biztosítóról, annak tulajdonosáról, valamint a Biztosító által értékesített termékekről és szolgáltatásokról.

Az alábbiakban bemutatjuk a GRAWE Életbiztosító Zrt. honlapjának működési feltételeit, s egyben felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy honlap elérésével és megtekintésével Ön tudomásul veszi és elfogadja a Társaságunk által támasztott feltételeket.

A kárfelelősség kizárása

A Biztosító honlapja kizárólag tájékoztatási célt szolgál. Tartalma folyamatosan frissítésre kerül és minden szükséges intézkedés megtörténik annak érdekében, hogy a közölt adatok és információk mindenkor hatályosak legyenek, ennek ellenére GRAWE Életbiztosító Zrt. nem vállal felelősséget azért a károkért, amelyek az információk esetleges hiányosságából, pontatlanságából, a honlap részleges vagy teljes használatra képtelen állapotából, vagy nem megfelelő működéséből származhatnak. A GRAWE Életbiztosító Zrt. nem vállal felelősséget azokért a cselekedetekért, amelyeket bárki akár közvetlenül, akár közvetve a honlapon lévő vagy azon keresztül elért adatok, információk alapján tett. A honlapon található információk nem tekinthetők sem ajánlatnak, sem kötelezettségvállalásnak.

Szerzői jog

A Biztosító előzetes írásbeli engedélye nélkül nem megengedett a honlap tartalmának egészét vagy egyes részeit terjeszteni, bármilyen eszközzel és/vagy formában átvenni, másolni, adatbázisban tárolni, saját honlapon feltüntetni, továbbá a személyes használatot meghaladó mértékben kinyomtatni, a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni. A Biztosító ugyanakkor hozzájárul a weboldalainak böngészéséhez, illetve kivonatok kizárólag saját felhasználási célból történő kinyomtatásához.

A GRAWE név és logó védjegy oltalom alatt áll.

Személyes adatok védelme

A Biztosító gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról, így különösen védi azokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Biztosító megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályait, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Személyes adatait olyan fizikai és elektronikus eszközökkel, belső szabályzatok segítségével védjük, amelyek követelményei megfelelnek a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Amikor az Ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatások érdekében harmadik személyeket veszünk igénybe, megköveteljük tőlük, hogy a személyes adatokat bizalmasan kezeljék és gondoskodjanak azok védelméről.

Társaságunk elektronikus adatfeldolgozását kiszervezési szerződés keretében a GRAZER Wechselseitige Versicherung AG (közösségi adószáma: ATU 3700 6609 Cégjegyzékszáma (nyilvántartási szám): 37748m illetékes bíróság: Landesgericht für ZRS Graz Székhely: A-8010 Graz, Herrengasse 18-20. végzi. E tény a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentésre került.

Kapcsolat más honlapokkal

A honlapról más honlapra való csatlakozás lehetősége esetén Biztosítónk ezen további honlapokért vagy azok tartalmáért nem vállal felelősséget.  A kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak, ezekhez a honlapokhoz a Biztosító csupán hozzáférést közvetít. A Biztosító az ilyen honlapokat, illetve a rajtuk fellelhető információt, szoftvert, terméket vagy más anyagot nem hagyta jóvá, azokért, vagy a felhasználásuk következményeiért nem tud garanciát vállalni. A jelen honlaphoz kapcsolódó valamennyi más honlapra való belépés és honlap használata az Ön kizárólagos felelősségére történik.

Sütik (cookie) használata

Tájékoztatjuk, hogy a Biztosító ún „cookie”-kat (sütiket) használ a weboldalán. A cookie-k (sütik) a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k az adott webhely különböző weblapjai közötti navigálás és a webhely későbbi meglátogatásának megkönnyítése érdekében tárolnak állapotadatokat.

A cookie-k tárolásának célja a felhasználói élmény növelése az által, hogy megőrzik a látogató által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodik. A cookie-k nem képesek a felhasználó azonosítására, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak. A cookie-k nem alkalmasak kód (azaz programok) futtatására vagy vírusok másik számítógépre történő eljuttatására.

A saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adataink védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az egyszerű böngészéshez cookie használata, engedélyezése nem szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban lehet elvégezni. A merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés menüpontjában van lehetőség.