info_b

Kapcsolat

GRAWE Életbiztosító Zrt.
1124 Budapest
Jagelló út 20/A.

+36 1 202 1211 +36 1 355 5530 E-mail: info@grawe.hu
Inhalt:

Fontos információk

 
 

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX törvény alapján a Magyar Nemzeti Bank látja el a pénz-, tőke- , biztosítási- és pénztári piac, így a GRAWE Életbiztosító Zrt. prudenciális és fogyasztóvédelmi felügyeletét is.
 
Elérhetőség:
Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ
Székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Levélcíme: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777.
Telefon: +36-80-203-776
Telefax: +36-1-489-9102
E-Mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Internet: www.mnb.hu/fogyasztovedelem

A Pénzügyi Békéltető Testület elérhetőségei:
Székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76. (Capital Square Irodaház, Dráva utcai bejárat, földszint)
Levélcíme általános ügyekben: 1525 Budapest Pf.: 172. 
Levélcíme elszámolással, szerződés módosítással kapcsolatos ügyekben: 1539 Budapest Pf.: 670.
Telefon: +36-80-203-776
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Internet: www.mnb.hu/bekeltetes

 

 
 

Fogyatékkal élő ügyfeleink / látogatóink részére

 
 

A GRAWE Életbiztosító Zrt. teljes mértékben elkötelezett a fogyatékkal élő ügyfelek segítését és esélyegyenlőségét célzó jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásában, s ügyfélszolgálatával kapcsolatos intézkedéseit a jogszabályi elvárásokon túlmutató fogyatékos ügyfelekkel kapcsolatos bánásmódról szóló 4/2017. (III.13.) MNB ajánlásban foglaltak figyelembevételével hozza meg. Intézkedéseink, szolgáltatásaink közül az alábbiakra hívjuk fel ügyfeleink, leendő ügyfeleink figyelmét:

 
 

Honlapunkon elérhető szolgáltatások

A www.grawe.hu weboldalunkon lehetőség van a bejelentkező képernyő jobb felső sarkában a betűméret növelésére, illetve a kontraszt kapcsoló segítségével a szöveges részek gyengén látó ügyfeleink, leendő ügyfeleink, látogatóink számára olvashatóbbá tehetőek. Honlapunk fejlesztése – fókuszálva az akadálymentesítéssel kapcsolatos kritériumoknak való maradéktalan megfelelésre is – folyamatos.


Előzetes időpont egyeztetés, elsőbbség biztosítás

A GRAWE Életbiztosító Zrt. a +36 1 202 1211 ügyfélszolgálati telefonszámon lehetőséget biztosít fogyatékkal élő ügyfelei számára, hogy az ügyintézőkkel előzetesen időpontot egyeztessen annak érdekében, hogy akár a Pécsi Vezérigazgatóságon, akár a Budapesti Igazgatóságon soron kívül, előre egyeztetett feltételek mellett történhessen meg kommunikáció/ügyfélszolgálati tevékenység.
Fogyatékkal élő ügyfeleink részére a soron kívüli ügyintézést egyeztetés nélkül is biztosítjuk, ugyanakkor az esetleges kommunikációt biztosító/segítő eszközök rendelkezésre állása ezen esetekben nem feltétlenül biztosított.


Megközelíthetőség, parkolóhely biztosítása

Fogyatékkal élő ügyfeleink számára – előzetes egyeztetést követően – minden esetben, mindkét igazgatóságunkon az ügyintézés idejére parkolóhelyet biztosítunk az ügyfélszolgálati helyiség közelében.


Együttműködés a szerződéskötés, ügyféltájékoztatás során

A GRAWE Életbiztosító Zrt. értékesítést az igazgatóságain nem folytat, ugyanakkor termékeivel kapcsolatban valamennyi tájékoztatást megad ügyfeleinek. Esetleges igény esetén – ügyelve a titoktartási jogszabályok betartására – ügyfeleink számára a szerződési feltételeket felolvassuk, külön tárgyalót és személyes kapcsolattartót biztosítunk, valamint természetesen lehetőséget biztosítunk ügyfelünk által közreműködésre felkért segítő személy jelenlétére, illetve a megkívánt technikai eszközök használatára.
Fogyatékkal élő ügyfeleink helyzetének megkönnyítése érdekében igény esetén közbenjárunk, hogy függő vagy független közvetítő partnereink személyesen keressék fel ügyfeleinket.