Ugrás a tartalomra
Pénzmosás megelőzés
Pénzmosás megelőzés
Módosult a visszamenőleges ügyfél-átvilágítás határideje

 

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy módosult a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben foglalt ügyfél-átvilágítási határidő, melynek következtében Társaságunknál 2019. október 31-ig van lehetősége ügyfeleinknek pótlólagosan azonosítás céljából megjelenni. Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy a teljeskörű ügyfél-átvilágítás hiányában a GRAWE Életbiztosító Zrt. a jogszabályi elvárásokkal összhangban nem fog tudni ügyleti megbízást (szolgáltatást) teljesíteni, ezért a későbbi ügymenet gördülékenységét előmozdítva nyomatékosan ügyeljenek a fenti határidő betartására.

A saját maga nevében eljáró természetes személy ügyfeleink akkor minősülnek teljeskörűen beazonosítottnak, amennyiben Társaságunk rendelkezik a személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély és a lakcímkártya másolatával, illetve az ezeken szereplő szükséges adatkört az ügyfél személyes megjelenése mellett rögzítette a szolgáltató. Szükséges továbbá, hogy ügyfelünk – személyes jelenlét mellett – nyilatkozatot tegyen kiemelt közszereplői mivoltáról.

Nem természetes személy ügyfeleink esetében a fenti dokumentációval Társaságunk a cégképviseletre jogosult személy(ek)re vonatkozóan kell rendelkezzen, a kiemelt közszereplői nyilatkozattól eltekintve. Nem természetes személy ügyfelünk esetében ugyanakkor meghatározott adattartalommal nyilatkozni kell a tényleges tulajdonosról is, valamint be kell nyújtani 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okiratot, illetőleg egyéb, az azonosításhoz rögzítendő adatkört hitelesen alátámasztó dokumentumot.

Az esetlegesen felmerülő kérdések esetében Társaságunk Ügyfélszolgálata valamennyi csatornán készséggel nyújt eligazítást.

Pl.: Életbiztosítás, Nyugdíjbiztosítás.