Ugrás a tartalomra
Elektronikai eszközök kapcsolatfelvételhez

Információk

Fontos információk

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX törvény alapján a Magyar Nemzeti Bank látja el a pénz-, tőke- , biztosítási- és pénztári piac, így a GRAWE Életbiztosító Zrt. prudenciális és fogyasztóvédelmi felügyeletét is. 

Elérhetőség: 
Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ
Székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Levélcíme: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777.
Telefon: +36-80-203-776
Telefax: +36-1-489-9102

E-Mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Internet: www.mnb.hu/fogyasztovedelem

A Pénzügyi Békéltető Testület elérhetőségei:
Székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76. (Capital Square Irodaház, Dráva utcai bejárat, földszint)
Levélcíme általános ügyekben: 1525 Budapest Pf.: 172. 
Levélcíme elszámolással, szerződés módosítással kapcsolatos ügyekben: 1539 Budapest Pf.: 670. 
Telefon: +36-80-203-776
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Internet: www.mnb.hu/bekeltetes

Fogyatékkal élő ügyfeleink / látogatóink részére

A GRAWE Életbiztosító Zrt. teljes mértékben elkötelezett a fogyatékkal élő ügyfelek segítését és esélyegyenlőségét célzó jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásában, s ügyfélszolgálatával kapcsolatos intézkedéseit a jogszabályi elvárásokon túlmutató fogyatékos ügyfelekkel kapcsolatos bánásmódról szóló 4/2017. (III.13.) MNB ajánlásban foglaltak figyelembevételével hozza meg. Intézkedéseink, szolgáltatásaink közül az alábbiakra hívjuk fel ügyfeleink, leendő ügyfeleink figyelmét:

Előzetes időpont egyeztetés, elsőbbség biztosítás

A GRAWE Életbiztosító Zrt. a +36 1 202 1211 ügyfélszolgálati telefonszámon lehetőséget biztosít fogyatékkal élő ügyfelei számára, hogy az ügyintézőkkel előzetesen időpontot egyeztessen annak érdekében, hogy akár a Pécsi Vezérigazgatóságon, akár a Budapesti Igazgatóságon soron kívül, előre egyeztetett feltételek mellett történhessen meg kommunikáció/ügyfélszolgálati tevékenység.
Fogyatékkal élő ügyfeleink részére a soron kívüli ügyintézést egyeztetés nélkül is biztosítjuk, ugyanakkor az esetleges kommunikációt biztosító/segítő eszközök rendelkezésre állása ezen esetekben nem feltétlenül biztosított.

Megközelíthetőség, parkolóhely biztosítása

Fogyatékkal élő ügyfeleink számára – előzetes egyeztetést követően – minden esetben, mindkét igazgatóságunkon az ügyintézés idejére parkolóhelyet biztosítunk az ügyfélszolgálati helyiség közelében.

Együttműködés a szerződéskötés, ügyféltájékoztatás során

A GRAWE Életbiztosító Zrt. értékesítést az igazgatóságain nem folytat, ugyanakkor termékeivel kapcsolatban valamennyi tájékoztatást megad ügyfeleinek. Esetleges igény esetén – ügyelve a titoktartási jogszabályok betartására – ügyfeleink számára a szerződési feltételeket felolvassuk, külön tárgyalót és személyes kapcsolattartót biztosítunk, valamint természetesen lehetőséget biztosítunk ügyfelünk által közreműködésre felkért segítő személy jelenlétére, illetve a megkívánt technikai eszközök használatára.
Fogyatékkal élő ügyfeleink helyzetének megkönnyítése érdekében igény esetén közbenjárunk, hogy függő vagy független közvetítő partnereink személyesen keressék fel ügyfeleinket. 

Adatvédelem

Tovább..

Bankszámlaszámaink

Tovább..

Elérhetőségeink

Tovább..

Biztosításközvetítő partnereink

Tovább..
Pl.: Életbiztosítás, Nyugdíjbiztosítás.