Ugrás a tartalomra
Vezető tisztségviselőink

A GRAWE Életbiztosító Zrt. Igazgatóságát dr. Hochmann András elnök-vezérigazgató, valamint Diós Ágnes és dr. Dobner András igazgatósági tagok alkotják.

A GRAWE Életbiztosító Zrt. felügyelőbizottságának elnöki tisztségét dr. Othmar Ederer, elnökhelyettesi tisztségét pedig dr. Wolfgang Felser tölti be. A felügyelőbizottság tagjai még Mag. Klaus Michael Scheitegel, Dr. Gernot Reiter valamint Mag. Ewald Krispel. A GRAWE Életbiztosító Zrt. audit bizottságának feladatait a felügyelőbizottság látja el.

A GRAWE audit bizottsága maradéktalanul ellátja a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvényben foglalt, audit bizottságra vonatkozó feladatokat.

dr. Hochmann András - vezérigazgató
dr. Hochmann András

elnök-vezérigazgató

Diós Ágnes - igazgatósági tag
Diós Ágnes

igazgatósági tag

dr. Dobner András - igazgatósági tag
dr. Dobner András

igazgatósági tag

Pl.: Életbiztosítás, Nyugdíjbiztosítás.